Uzņēmuma dati

Firmas adrese

MODIVO.lv by MODIVO.S.A.

ul. Nowy Kisielin - Nowa 9
66-002 Zielona Góra, Polija

NIP PL 9291353356
Reģ. Nr. LV90011914188
BDO 000031285
REGON 970569861

Rajona tiesa Zielona Góra
Valsts tiesu reģistra (KRS)
VIII Ekonomikas nodaļa
KRS Nr. 0000541722
Pamatkapitāls: 2 008 001,00 PLN Pilnībā apmaksāts

Firmas galvenā mītne

MODIVO S.A.

ul. Nowy Kisielin - Nowa 9 66-002 Zielona Góra, Polija

Mūsu bankas konta numurs: PL 68 1240 6292 1978 0010 7368 1132 Pekao S.A.

Datu aizsardzības inspektors
Łukasz Griesman, e-mail:
iod@modivo.com

Veikala juridiskā informācija

Uzņēmuma nosaukums: MODIVO.LV SIA

Juridiskā adrese: Stabu iela 15 – 14, Rīga LV-1010

PVN Numurs: LV 40203445013
Reģistrēts: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
Reģistrācijas datums: 01.12.2022